Skip to main content

Arkikon er blæksprutte på opførelsen af verdens største rensningsanlæg baseret på MBBR-teknologi til rensning af produceret vand

14 okt, 2021

I Fredericia opfører konsortiet SUEZ–MTH et nyt rensningsanlæg for Danish Oil Pipe A/S (en del af Ørsted), som bliver verdens største anlæg baseret på MBBR-teknologi til behandling af produceret vand fra råolie-produktion. Arkikon er med på holdet, og vores rolle er at hjælpe på bygningsdelen samt udførelse af myndighedsmaterialet, hvor Rambøll ansøger på Ørsteds vegne.

I praksis betyder det rigtig meget koordinering på kryds og tværs af projektets mange involverede parter.

“Arkikon er projektets blæksprutte, og den rolle har de løst med bravur.” – Bent Holm Nielsen, SUEZ – MTH konsortium

Et bredt konsortium til en kompleks og koncentreret opgave

Samarbejdet mellem SUEZ Water, MT Højgaard og Arkikon har kørt med tæt kontakt til konsortiets direktør Bent Holm Nielsen, der leder projektet på vegne af SUEZ. Vi har spurgt Bent, hvordan processen har været, og hvorfor dette projekt skiller sig lidt ud fra mængden.

”Arkikon fungerer som underleverandør til SUEZ. Men de har også været alvorligt medvirkende til at lave alle de dokumenter, der er nødvendige for at opnå byggetilladelse. Og det må jeg sige er gået rigtig fint”, siger Bent og fortsætter:

”Allerede her bidrager Arkikon med mere, end hvad jeg normalt oplever på arkitektsiden. Arkikon er projektets blæksprutte, og den rolle har de løst med bravur. De har varetaget koordineringen med MT Højgaard på en række væsentlige punkter og samtidig koordineret med SUEZ, myndighederne og Ørsted på kundesiden.”

Flere spillere med øje på bolden

Der skal tages vigtige hensyn, når man arbejder med kemikalier, der skal igennem mange processer. På det seneste har Arkikon assisteret med tekniske forskrifter for gasser, herunder risikovurdering på oxygentanke.

Mark er projektleder på sagen, og det er ham, der samler trådene hos Arkikon. Der har faktisk været flere medarbejdere involveret, og uanset om det er Mark, DzemalSteffan eller Johan, jeg har i røret, sørger de alle sammen for at få problemstillingerne løst på en ordentlig måde, og Mark er supergod til at samle op”, fortæller Bent.

Som projektets tovholder følger Bent med i alt, hvad der foregår i konsortiet. På et så koncentreret projekt med mange involverede parter, har det været vigtigt med stærk fremgang på kort tid. SUEZ har entreret med moderselskabet i Frankrig i forhold til at få udført det tekniske design, og derfor har samarbejdet kørt med tæt kontakt med kollegaerne i Paris. Bent holder selv til på Sjælland, hvor Ørsted også bor, og så er der os andre i Jylland.

”Vi er spredt ud geografisk, både nationalt og internationalt, og derfor har meget koordinering foregået over Teams. Det er lidt unikt at arbejde med en projektorganisation, der skal samarbejde så meget på tværs af både mennesker, selskaber og geografi. Men alle har medvirket til, at det er blevet en succes – ikke mindst Arkikon”, afslutter Bent.

Projektet omkring det nye anlæg i Fredericia har kørt siden maj 2021, og designdelen er nu nået 60% tættere på målet. Efter planen står anlægget færdigt til at behandle vand i løbet af foråret 2023.