Skip to main content
Ydelser

Skræddersyet rådgivning

Vi har skabt et miljø, hvor tekniske og arkitektoniske kompetencer går hånd i hånd, og hvor vi kombinerer de tekniske og lovmæssige krav med et flot og tidssvarende design.

Vores tværfaglighed giver os mulighed for at tilbyde alt fra en enkeltstående rådgivning inden for de forskellige faggrene til en komplet totalrådgivning med kompetente projektledere. Vigtigst af alt tilbyder vi rådgivning, der er tilpasset jeres projekt, behov og ønsker, så vi i fællesskab kan få omsat jeres visioner til helstøbte og bæredygtige realiteter. 

Rådgivningstyper

Er I i tvivl om hvilken rådgivning, der er den rette for jer?

Vi er kun et opkald væk og hjælper gerne med at finde den helt rigtige løsning for jer.

Ring nu:

Bygherrerådgivning

Vores bygherrerådgivning sikrer, at jeres behov og mål prioriteres gennem hele byggeprocessen. Vi fungerer som repræsentant for jer og sikrer, at projektmålene opnås inden for de fastsatte rammer. Vi hjælper med at træffe velinformerede beslutninger under hele byggeprocessen, så resultaterne optimeres og risiciene minimeres.

Projektudvikling │ Risikostyring  │ Udbuds- og kontraktstyring │ Projektplanlægning │ Kvalitetskontrol │ Interessenthåndtering

Arkitektrådgivning

Vores dedikerede arkitekter skaber helstøbte løsninger skræddersyet til jeres behov. Arkitekten samler bygherres tanker, brugernes behov og de tekniske krav samt skaber en sammenhæng gennem projektet. Vi integrerer teknik, æstetik og funktion i arkitektur, der holder langt ind i fremtiden.

Analyse │ Brugerinddragelse │ Konceptudvikling │ Projektdokumentation │ Interiørdesign │
Masterplan │ Materialerådgivning │ Skitsering │ 3D-modellering │ Myndighedsforhold

Ingeniørrådgivning

Vores erfarne ingeniørteam sikrer et solidt fundament til dit byggeri og sørger for, at det opfylder alle tekniske krav. Ingeniøren udlægger de optimale og realistiske rammer for projektet og får jeres ønsker og arkitektens idéer til at holde.

Geoteknisk rådgivning │ BIM

Installationsrådgivning

Vores erfarne installationsingeniører rådgiver i alt fra VVS til elektriske systemer. Selvom arbejdet ikke er synligt, har det betydning for bygningens funktionalitet. Vi sørger for, at installationerne er effektive, pålidelige og opfylder alle relevante sikkerhedsstandarder – og resultatet er noget, der kan mærkes.

Energiberegning og -optimering │ Indeklimasimuleringer │ Komfort- og procesventilation │ Varmeinstallation │ Brugsvandsinstallation │ Afløbsinstallation │ Kloakanlæg │ LAR-anlæg

Bæredygtighedsrådgivning

For os er et bæredygtigt projekt ikke bare grønt. Det er helstøbt og gennemtænkt i alle henseender og tager højde for miljøet, økonomien såvel som det sociale. Helheden er kernen i vores tilgang til bæredygtighed, og derfor prioriteres det fælles planlægningsarbejde, så processen giver mening for jer.

Bæredygtighedsledelse │ Produktvejledning │ Ressourceoptimering │ Klimasikring │ Totaløkonomiske beregninger │ LCA-analyse │ LCC-analyse │ Svanemærkning │ DGNB-certificering

Brandrådgivning

Sikkerhed har vores højeste prioritet. Derfor hjælper vi med at identificere, analysere og adressere brandrisici og sikkerhedsforhold i dit byggeri. Vores brandrådgivning sikrer, at din bygning opfylder alle sikkerhedsstandarder og er udstyret med nødvendige foranstaltninger for at beskytte liv og ejendom.

Brandrisikoanalyse │ Brandstrategi │ Myndighedskontakt

Byggeledelse

Vores erfarne byggeledelsesteam styrer og koordinerer hele byggeprocessen, fra planlægning til færdiggørelse, og skaber grobund for et optimalt samarbejde mellem alle parter. Vi sikrer, at projektet udføres rettidigt, inden for budgettet, og at det opfylder dine forventninger.

Økonomi- og tidsstyring │ Koordinering │ Planlægning │ Rapportering │ Bygningsinspektion │ Tilsyn │ Fagtilsyn │ Kvalitetskontrol │ Myndighedskontakt │ Afleveringsforretning │ Færdigmelding │
1-års eftersyn

“Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Arkikon, hvor al rådgivning har været samlet hos dem. De har været rigtig gode til at fordele rollerne, så vi alle har gjort det, vi er gode til, og det er også derfor, at det ender med så godt et resultat.”

– Michael Fonvig Hald, HSM

Vi er jeres rådgivere i byggeprocessen

Uanset om du planlægger et nyt byggeri, en tilbygning eller en renovering, er vi her for at hjælpe. Kontakt os for at få mere information eller for at arrangere et opstartsmøde. Vi glæder os til at høre fra dig.