Skip to main content

Dzemal Bijedic

Bygningskonstruktør


En bygning bør være brugbar i mange år

Dzemal er uddannet bygningskonstruktør med en kandidat i Bygningers Energidesign fra Aalborg Universitet. Han har en særlig interesse i bæredygtigt byggeri og livscyklusanalyser. ”Jeg er meget optaget af, hvordan en bygning påvirker sine omgivelser. Både miljøet i snæver forstand, men i høj grad også i forhold til områdets mennesker og kultur.”

I snakken om bæredygtighed handler det for Dzemal ikke kun om at skabe en grøn og miljøvenlig bygning her og nu, men også om at overveje, hvordan bygningen skal indgå i omgivelserne i fremtiden. ”Man analyserer bygningens bæredygtige levetid. Fra man starter med at bygge, til den skal nedbrydes eller genbruges. En bygning bør være brugbar i mange år, og derfor skal det overvejes, om den have andre funktioner i fremtiden.”

”Det er vigtigt, at vi hos Arkikon er blandet konstruktører, arkitekter og ingeniører. Det giver os mulighed for at indtænke mange flere perspektiver, og det styrker den faglige dialog og viljen til at samarbejde på tværs. Vi får vendt alle holdninger og muligheder, og det er bare meget mere effektivt og givende.”

Når Dzemal ikke tænker på bygninger og bæredygtighed, bruger han tid på at holde sig sund og aktiv. Særligt holdsport har altid fyldt meget i hans liv, der plejer hans sociale behov og forbereder ham til at kunne samarbejde godt også i arbejdsmæssige sammenhænge. Det hele hænger sammen, som han så fint formulerer det: ”Sund krop, sundt sind.”