Skip to main content

Når afløbsteknik bliver en nørdet passion

14 sep, 2022

Arkikon har været bygningsrådgiver for en lang række projekter inden for afløbsteknik. En onsdag eftermiddag føg snakken på tværs af skrivebordene i Randers, og det er tydeligt at mærke en ægte passion for feltet. Selvom arbejdet er en usynlig del af et byggeri, er det et komplekst felt med vital betydning for bygningens funktionalitet. Afløbsteknik handler om at fremtidssikre det, vi bygger, og gøre det modstandsdygtigt over for de klimaskabte udfordringer, der allerede er her og kun kommer flere af.

I snakken mærkes den stigende kompleksitet ikke som et benspænd men som én af de ting, der gør arbejdet spændende. René Levinsen Rasmussen, der er partner og teknisk chef hos Arkikon, forklarer: “Det handler om at få noget, som vi egentlig ikke har lyst til at se på, til at fungere. Det skal ikke kunne ses, at det fungerer, men det skal kunne mærkes. Og så rummer det en stor kompleksitet, da kravene hele tiden er under forandring og bliver større og større.”

Miljøændringer skaber stigende behov

Det sidste stykke tid har vi styrket teamet inden for feltet i takt med, at vores klima ændrer sig, og behovet for klimasikring bliver større. ”Regnvandshåndtering er eksempelvis kun blevet mere relevant på grund af de skybrud, vi begynder at se oftere og i større mængder. Her kommer LAR, den lokale afledning af regnvand, ind og bliver rigtig vigtig.” fortæller René. Vi sidder nu hele fire medarbejdere og arbejder på projekter inden for afløbsinstallationer, der foruden arbejdet med LAR-anlæg rummer opgaver som nye udstykninger, kloakseparering, installationer i åbent land samt spildevands- og regnvandsanlæg.

Komplekse jordforhold kræver kreativitet

I øjeblikket arbejder vi blandt andet i jorden for Makeen, Everfuel og Køge Søbad. Fælles for de tre projekter er, at de kræver kreativ tænkning i forhold til afløbsinstallationerne, idet de alle er placeret på steder med komplekse jordforhold. Bjarne Svensson, der er bygningskonstruktør hos Arkikon og har erfaring som både anlægsstruktør og kloakmester, er en del af arbejdet. “Når et byggeri bygges på et meget vådt terræn tæt på vand, er det svært at arbejde i jorden. Og så er det nødvendigt at tænke kreativt i forhold til andre måder at arbejde med installationerne på.”

En lille del med stor betydning

Da kaffekopperne var tomme, sad vi tilbage med ord som kreativitet, kompleksitet, funktionalitet og klimasikring for at beskrive vores arbejde med afløbsinstallationer. Udadtil kan arbejdet virke som en enkelt brik i et stort puslespil, men det gør den ikke mindre vigtig hos os. Det handler om, at få vores bygninger til at passe med en verden, som hele tiden forandrer sig, og det er netop her, vores passion er tydelig og findes på tværs af fagområder.