Skip to main content

Grønt pionerprojekt med kæmpe potentiale

3 feb, 2022

Arkikon har trukket på tidligere erfaringer fra rådgivningsopgaver med grøn teknologi og teknisk byggeri i arbejdet med Makeen Energys banebrydende pilotprojekt ’PlastCon One’, der skal omdanne plastaffald til brændstoffer.

Gensidig tillid, høj fleksibilitet og fokus på at komme i mål til tiden er bærende for samarbejdet mellem Makeen Energy som bygherre og Arkikon som rådgiver i et stort igangværende byggeri på Randers Havn. “Det er en ægte pioneropgave, hvor vi har været med helt fra starten med bygningsarbejder,” fortæller partner og projektchef Jesper Quist Hauskov.

“Vores opgave er at skabe rammerne omkring opførelsen af et helt nyt industrielt procesanlæg, der ved hjælp af pyrolyse omsætter affaldsplast til forskellige former for brændstoffer.”

Eksperter i teknisk byggeri

Ifølge Jesper har Arkikons mangeårige erfaring med rådgivning og idéudvikling inden for tekniske byggerier på lignende projekter, blandt andet Everfuels Power-to-X-anlæg i Fredericia, været afgørende for, at de blev valgt som rådgiver. “Udgangspunktet var et velfungerende testanlæg i mindre størrelse, hvor konceptet var prøvet af. Det skal i løbet af kort tid munde ud i et nyopført kommercielt produktionsanlæg, der kan håndtere omkring 20.000 tons plastikaffald årligt. Vi har rådgivet i forhold til design, udformning og projektering af bygningsmassen, myndighedsansøgninger samt udenomsarealer og infrastruktur.”

Kreative tekniske løsninger

“Det er en ganske særlig og ambitiøs opgave med helt specielle udfordringer, der kræver både balancegang og innovation,” forklarer partner og teknisk chef René Levinsen Rasmussen fra Arkikon. “Makeens folk har i processen med at udvikle anlægget, måtte udtænke mange nye kreative tekniske løsninger. Derfor har vores arbejde også skulle justeres hen ad vejen. Udgangspunktet var på forsøgsbasis, så vi har skullet holde begge ben på jorden, og det er en megaspændende opgave.”

Krav om partnerskab

“Netop den løbende udvikling af opgaven kræver, at både bygherre og rådgiver udviser stor partnerskabsadfærd,” forklarer Jesper og fortsætter: “Vi har et tillidsfuldt samarbejde, og det er helt nødvendigt. For eksempel har den samlede oprindelige bygningsmasse fra layoutet til projekt ændret sig væsentligt, og det samme har udformningen. Så det er et meget dynamisk projekt, hvor vi har lavet nogle samarbejdsaftaler, som sikrer, at vi sammen kan overholde en stram tidsplan med at færdiggøre anlægget.”

Grøn innovativ teknologi

Både Jesper og René ser entreprisen som en drømmeopgave, fordi den understøtter Arkikons grundholdning om at bidrage til en positiv grøn samfundsudvikling.”Vi arbejder målrettet på internt at videreudvikle på nyeste digitale og teknologiske muligheder, og ser den vision som et godt udgangspunkt for bedre at kunne sætte os ind i vores kunders innovative, grønne projekter.”

Anlægget, der har påkaldt sig stor international opmærksomhed, forventes i drift i 2022.