Skip to main content

Arkikon er totalrådgiver på byggeprojektet til Europas største P2X-anlæg

2 sep, 2021

I Fredericia er HySynergy-projektet, der bliver til Europas største Power-to-X-anlæg, skudt i gang. For to uger siden blev første spadestik taget af klimaminister Dan Jørgensen, og Arkikon er med på Everfuels hold af samarbejdspartnere.

“Visuelt bliver udtrykket let og varieret med en reference til den energi, fabrikken producerer.”– Henrik Juncker, Arkikon

Vi er totalrådgiver på byggeprojektet, der bliver til en ny brintfabrik med tilhørende produktionsfaciliteter, intern workshop med lager, værksted og laboratorie samt en administrationsbygning til 50 medarbejdere.

Fem bygninger, ét mønster

Bygningskomplekset kommer til at indeholde fem individuelle bygninger, der rummer hver deres funktion og derfor ligger forskudt. De forskudte bygninger skal inddeles i zoner, der arrangeres i et sikkerhedsmæssigt hierarki, hvor produktionen er placeret længst væk fra offentligheden.

Her fortæller vores arkitekt på projektet, Henrik Juncker, lidt mere om de arkitektoniske tanker bag projektet:

”Idéen er at skabe en fysisk, intern forbindelse mellem bygningerne, så de interagerer som perler på en snor. De er skubbet fra hinanden for at skabe plads til funktionerne, men de er stadig fast forbundet. Visuelt bliver udtrykket let og varieret med en reference til den energi, fabrikken producerer. Arkitekturen signalerer bevægelse gennem de tynde, vandrette vinduesbånd, der strækker sig ud og binder bygningerne sammen”, fortæller Henrik.

Det vandrette mønster fra vinduesbåndene går på tværs af bygningerne og danner en visuel linje rundt om hele komplekset.

”Man kan forestille sig den visuelle opbygning lidt som en forskudt lagkage. De tværgående vinduesbånd i midten dominerer udtrykket. Kombineret med flere, tyndere vinduesbånd, der placeres højere oppe i bygningerne og i mere vilkårlige placeringer, danner båndene tilsammen et harmonisk spil i facaden”, forklarer Henrik.

Vinduesbåndene skal skabe en anderledes, lysere rumoplevelse indefra, end vi kender fra traditionelle stålhaller. Ved aftenstid, når mørket falder på, fremstår båndene som lysstriber, der danner et mønster på tværs af bygningerne, når besøgende og forbipasserende betragter bygningen udefra.

”Fem er et dejligt tal. Det giver mulighed for variation og flotte parallelforskydninger”, siger Henrik og fortsætter:

”Administrationsbygningen bliver den højeste. De fire etager danner et hjørne i komplekset, der skal fungere som anlæggets pejlemærke udadtil. Det bliver den offentlige del, hvor besøgende ankommer til. Herfra bliver der adgang til en tagterrasse med indbyggede, cirkelformede bede inspireret af de runde standere, der står på Everfuels tankstationer. Den tanke har jeg forsøgt at inddrage i arkitekturen.”

Gule rum og strækmetal, der afspejler Everfuels identitet

Referencerne til Everfuels identitet strækker sig videre til logoet. Den gule farve er tænkt ind i forskellige former i administrationsbygningen, hvor gulmalede gulve og bagvægge i mødelokaler skal lyse op og skille sig ud i tråd med Everfuels innovative tilgang.

”Det må gerne stikke lidt af, og derfor har vi valgt den gule farve med spark i”, tilføjer Henrik.

Med sidevægge i glas bliver den gule farve synlig gennem hele kontorområdet. I baderummet er idéen, at brusenicherne skal monteres med gule, vandfaste plader, der fungerer som skillerum og skaber synlige opdelinger. Udvendigt bliver administrationsbygningen omkranset af en gul base, der også indrammer tagterrassen og fungerer som ankomstportal og indgangsparti til kontorerne.

Kontormiljøet skal give plads til sammenhold og nærhed, men også ro. Ønsket om et semiåbent og varieret miljø er defineret i dialog med de medarbejdere, der skal bruge bygningen til dagligt. Medarbejdernes forskellige funktioner og personlige præferencer bliver imødekommet blandt andet gennem lokalerne med glasvægge. Væggene inddeler kontoret i rolige celler, mens glasset skaber en visuel forbindelse mellem områderne og giver fornemmelsen af et samlet fællesskab, hvor den samme lysstråle kan strømme ind gennem ruderne og oplyse flere kontorpladser.

Valget af strækmetal som materiale kan også spores tilbage til tankstationerne.

”Det er vigtigt for os at skabe en rød tråd til Everfuels verden. Strækmetallet bliver brugt på deres tankstationer ude i verden, og her bruger vi det til at indhegne det tekniske anlæg og til at pynte bygningerne med. Det skal både sættes i vinkler og stå forskudt, så det skaber en rolig dynamik”, fortæller Henrik.

Helhedsorienteret totalrådgiver

Som totalrådgiver er arkitekt- og ingeniørarbejde på bygningsværkerne en del af vores rolle. Og når vi arbejder med brintanlæg, er der høje krav til byggeriet. Derfor bistår vi også Everfuel og Aktive Energi Anlæg A/S med koordineringen mellem værkerne og de tekniske anlæg i forbindelse med projektering og udførelse. Derigennem kan vi styrke processen fra idé til virkelighed og på den måde være med til at sikre det bedste resultat i sidste ende.

HySynergy-projektet er et flagskib i udbredelsen af bæredygtig energi, og hos Arkikon går vi helhjertet og helhedsorienteret til opgaven om at være med til at realisere den grønne rejse.

Læs eller genlæs mere om vores øvrige projekter her.