Skip to main content
Bygherre
Konstant Net
Årstal
2016
Størrelse
620 m2
Type
Transformerstation
Anlægssum
6,5 mio. kr.
Område
Østjylland

Transformerstation Aarhus Ø

Projektet omfatter opførelsen af en 60/10 kV transformerstation i forbindelse med udvidelsen af Aarhus Havn.

Hensynet til omgivelserne

Placeringen af byggeriet kræver omtanke og hensyn til omgivelserne, da det er bygget med omtanke til resten af havnen og i særdeleshed i forhold til fremtidig drift og vedligehold.

Enkel og rationel arkitektur

Bygningskomplekset består af et lukket gårdrum, hvor transformer 1 og 2 er placeret. Selve 60 og 10 kV anlæggene er placeret i en selvstændig bygning, der står i forbindelse med den omgivende læmur.

Formsproget er enkelt og rationelt med vedligeholdelsesfrie materialevalg med høj levetid. Bygningen og læmuren er opført i betonelementer, og taget er udført med paptag og skifertagbelægning. Materialerne er valgt efter gennemgang af Aarhus Havns øvrige bygninger, så det spiller sammen i sin helhed.

Arkikon har sammen med Konstant Net (NRGI) etableret en lang række af sådanne transformerstationer. Alle med særlige krav til funktion, placering og omfang.

Kontaktpersoner