Skip to main content
Bygherre
Brønderslev Forsyning
Årstal
2016
Størrelse
6300 m2
Type
Varmeværk
Anlægssum
90 mio. kr.
Område
Nordjylland

Varmeværk Brønderslev

Brønderslev har gennem en årrække gennemført en grøn omstilling til smart energi, hvor naturgas er udskiftet med vedvarende energi. Det nye kraftvarmeanlæg fremstår som et stærkt ikon på den grønne omstilling og varsler nye tider for varmeproduktion.

Arkikon havde forstået vores visioner for det nye kraftvarmeværk, og de var ambitiøse på vores vegne” opsummerer Poul Vestergaard Jensen, varmechef hos Brønderslev Forsyning, da han skal forklare, hvorfor det netop var Arkikon, Brønderslev Forsyning valgte som totalrådgiver på projektet med at bygge et helt nyt kraftvarmeværk.

Det første af sin art i verden

Efter at have screenet og vurderet alternative muligheder til det tidligere 100 % naturgasfyrede kraftvarmeværk, havde Brønderslev Forsyning i 2015 arbejdet sig frem til et unikt koncept for det nye varmeværk, fortæller Poul.

”Brønderslev Kraftvarmeværk er det første i verden, som kombinerer koncentreret solvarme og træflis og via et ORC-anlæg omsætter energien til både el og fjernvarme. Derfor ønskede vi at inddrage arkitekturen som en væsentlig parameter, så det nye kraftvarmeværk også udadtil ville stå som et billede og et stærkt ikon på grøn omstilling og smart energi.”

Et bevidst valg at tage arkitekturen med i udbuddet

Projektet blev sendt i udbud som et omvendt funktionsudbud. ”Vi udformede udbuddet som en funktionsbeskrivelse af bygningen med en ramme på 75 mio. kr., og så spurgte vi ind til, hvor meget arkitektur vi kunne få med inden for rammen,” husker Poul.

Han forklarer: ”Det var et meget bevidst valg fra vores side at tage arkitekturen med i udbuddet som en parameter, der har betydning og spiller en rolle. Den ekstra omkostning til at arbejde med arkitekturen og få bygningen til at fremstå som et ikon på fremtidens energi er jo ikke stor, når man ser på det samlede budget for hele anlægget.”

Harmonisk helhedsindtryk og markant synlighed i landskabet

Varmeværket indtager en markant placering i det flade landskab omkring Brønderslev, på kanten af et industrikvarter og synligt fra motorvejen. ”Vi ønskede, at bygningen skulle have et harmonisk helhedsindtryk, men samtidig et udtryk der signalerede, at nu vidste man, at man var kommet til Brønderslev,” siger Poul.

”Værket består af en meget uensartet bygningsmasse med 5 forskellige byggehøjder, fra kedelbygningens 26 meter til værkstedets 6 meter. Samtidig har bygningen et rationelt og procesorienteret layout med en tung base, men yderskærmen i guld-anoiseret strækmetal pakker det hele ind og skaber overgang til byen og landskabet og giver et helhedsindtryk af byggeriet og en lethed til bygningen,” forklarer Poul.

Varmeværket spiller sammen med energilandskabet og oplevelsesruten

Som en del af energiproduktionsanlægget har Brønderslev Forsyning ønsket at etablere et rekreativt energilandskab med en oplevelsesrute, som sammen med anlægget er med til at skabe aktivitet, oplevelser og læring.

Mange besøgende, både borgere og turister, lægger sammen med skoleklasser vejen forbi varmeværket og energilandskabet, hvor de kan bevæge sig rundt mellem landskab og bygning og fx komme ind på den laveste bygning via en gangbro eller kigge ind ad de store vinduer og se biomasseanlægget. Også indenfor tager man imod besøgende, fx er der undervisningslokaler til skoleklasserne.

”Arkikon har integreret oplevelsesruten og oplevelsesbegrebet med at bevæge sig rundt både ude og inde rigtigt godt som en velfungerende del af det at kunne åbne huset for publikum,” konkluderer Poul.

Kontaktpersoner