Skip to main content
Bygherre
Lemvig Varmeværk
Årstal
2014
Størrelse
4000 m2
Type
Varmeværk
Anlægssum
40 mio. kr.
Område
Vestjylland

Varmeværk Lemvig

For at opnå en æstetisk samhørighed med omgivelserne er det centralt at udnytte det eksisterende terræns topografiske egenskaber således, at de dominerende landskabelige retninger inddrages som et designparameter for disponeringen af varmeværket. Altså tager det nye byggeri hensyn til omgivelserne, og derigennem sikrer vi, at overgangene mellem det nye byggeri og det eksisterende område afstemmes.

Det nye varmeværk er placeret, så det slynger sig efter det eksisterende landskab og udnytter terrænspringet i den overordnede disponering. De enkelte funktioner i projektet er trukket ud som selvstændige bygninger, hvilket har givet mulighed for at vinkle og dreje dem i forhold til hinanden, så de indpasses i det eksisterende miljø.

Arkitekturen og funktionaliteten

Det nye varmeværk understreger de landskabelige linjer og skaber derigennem en selvstændig konstruktion med sit eget udtryk. Et centralt element er de markante “skiver”, der står skulpturelt i landskabet og bryder den store bebyggelse ned i mindre enheder, hvilket giver mulighed for at tilpasse den enkelte funktion til landskabet.

For eksempel er flislageret/kedelbygningen og biogasbygningen vinklet, og de yderste skiver er forlænget, så de tager højde for en eventuel fremtidig udvidelse samtidig med, at de også skaber et sluttet gårdrum nord for bygningerne. Terrænet syd for kedelbygningen er sænket for at gøre det muligt at hente aske direkte ud fra kælderen, hvilket er ressourcebesparende for bygningens brugere og ejere.

Kontaktpersoner