Skip to main content
Bygherre
Kjellerup Fjernvarme A.m.b.A
Årstal
2016
Størrelse
3500 m2
Type
Varmeværk
Anlægssum
32 mio. kr.
Område
Midtjylland

Varmeværk Kjellerup

Projektet for Kjellerup Fjernvarme omfatter opførelsen af et nyt og moderne varmeværk med Arkikon som bygningsrådgiver.

Et fremtidssikret koncept

Det nye varmeværk er bygget op af tre forskellige enkle volumener, der hver indeholder en funktion. Funktionerne griber ind i hinanden, og derfor gør bygningerne det også. Det giver bygningerne et mere komplekst formsprog. Ude fra vejen syner bygningen høj, med kedlen som det højeste punkt. Gårdrummet er omsluttet af varmeværket, og herfra er der indsyn til kedlen, som inviterer folk indenfor i administrationen med en trappe i et åbent hjørne. Administrationen og kedelhallen har store vinduesflader, der vender mod byen og byder velkommen indenfor i varmeværket. Højdeforskellene og de skrå vinkler skaber balance og et harmonisk samspil med bygningens omgivelser fremfor at dominere i landskabet.
Værket er tegnet som et samlet koncept, hvor der er taget højde for eventuelle fremtidige udvidelser, hvis der bliver behov for mere kraft i fremtiden.

Separerede flows

Bygningen er både et varmeværk med tung trafik, der kører til og fra, en arbejdsplads for maskinmestre og andre, der drifter den komplicerede maskine og et kontor, der drifter forsyningen til byen, som er åbent for publikum. De mange forskellige funktioner har forskellige behov, og bygningen medvirker til at skille forskellige flows ad, så der ikke opstår gnidninger eller farlige situationer, men øger samtidig samspillet. Ankomsten til administrationen kan foregå til fods uden gene fra større køretøjer, der ankommer til flislageret og askelageret.

Facadens metaliske udtryk fanger lyset og refererer til farverne fra omgivelserne, så bygningens udtryk varierer med tidspunktet på dagen og årstiderne. Betonen er rå og industriel, og det blågrønne stål fremstår som et karakteristisk vartegn for bygningen.

Funktionelle materialer

Bygningen er tænkt som en maskine, der med funktionelle materialer udfører sin funktion med robuste overflader, hvor der er store kræfter i spil, og blødere materialer, hvor mennesker færdes. Materialerne er med til at fortælle funktionen, hvor eksempelvis fliserne viser, hvor meget last et gulv kan tåle.

Kontaktpersoner