Skip to main content

Thomas er nu konsulent i svanemærket byggeri

2 jun, 2022

Som led i at blive certificeret i bæredygtigt byggeri er partner og CEO Thomas Enevold blevet konsulent i svanemærket byggeri. Det finder han både nødvendigt og spændende.

Vi starter med det sidste, for Thomas har ikke alene interesseret sig for bæredygtige byggeløsninger i mange år, han har også i høj grad været first mover i forbindelse med opførelse og udvidelse af sin egen bolig.

Egne erfaringer

“Vi byggede vores hus i 1999 og var meget bevidste om at bygge så bæredygtigt som muligt med de teknologier, der var tilgængelige på det tidspunkt,” fortæller han og nævner blandt andet et ventilationsanlæg med varmepumper samt et system for regnvandsopsamling. ”Systemet optager en stor del af regnvandet og resten ledes til en tank, hvorfra det bruges internt til blandt andet vanding.” Huset blev senere udvidet, hvor der kom solceller på taget og et såkaldt grønt tag på husets værksted.

Indarbejdes i bygningsreglementet

Det, der startede som en interesse med rod i sit personlige værdigrundlag, har med årene udviklet sig til en passion og en klar holdning om, at bæredygtigt byggeri meget snart for alvor bliver sat på dagsordenen. “Ud over, at det er lækkert at få lov til at arbejde med en af mine interesser, står det lysende klart for mig, at mange af vores kunder vil få behov for rådgivning i og dokumentation for bæredygtige løsninger.” Thomas vurderer, at efterspørgslen både vil komme af frivillige og tvungne årsager. “Allerede fra nytår bliver der indført en række bæredygtighedstiltag i bygningsreglementet, blandt andet krav om CO2-regnskab på linje med de nuværende beregninger på energi og statik.”

Svanemærket byggeri

Ifølge Thomas er svanemærkningen et godt sted at starte. “Det er en relativt kendt og etableret ordning, som mange med god grund stoler på, da det er blandt verdens mest ambitiøse miljømærker. Derfor er det et godt skridt på vejen til at forbedre CO2-regnskabet, ligesom det kvalitetssikrer byggeriet,” forklarer Thomas og uddyber, at svanemærket aktuelt kan bruges i forbindelse med nybygning og renovering af etagebyggerier, skoler, daginstitutioner og boliger. Også kontorbyggerier er på vej ind i ordningen, der stiller skrappe krav i hele bygningens livscyklus, det vil sige krav til både materialer, byggeprocessen, brugsfasen samt affalds- og recirkuleringsfasen.

“Mærkeordninger er den rigtige vej at gå, og de nye krav, der skal leves op til, kræver indblik og forståelse for bæredygtighedsledelse. Det skal inkluderes i det arbejde, vi allerede laver, sammen med vores fælles dedikation for bæredygtigt byggeri.”