Skip to main content

Lokale projekter gør det nemt at mødes fysisk

22 apr, 2021

Arkikon har været med i Grenaa Havns projekt om at bygge syv nye bulkhaller, der skal bruges som multifunktionelle lagerbygninger. Et projekt, hvor det har været nemt at mødes fysisk i processen.

Først fik de bygget to, dernæst tre og til sidst to haller. Samlet set er det blevet til syv haller over en årrække, hvor Jesper og Kasper fra Arkikon og intern driftschef i koncernen Grenaa Havn Lars Mohr Christensen har mødtes jævnligt.

“Arkikon er lokale rådgivere, der har tegnestue ved Fornæs Fyr lige ved siden af Grenaa Havn. Det har gjort det nemt lige at mødes og gå rundt og snakke om tingene, så det har været et meget positivt og effektivt forløb,” siger Lars.

Alle haller er ens på tværs

Tre af hallerne er på 2000 kvm. mens de sidste fire er lidt mindre.
“Størrelserne på hallerne er forskellige alt efter, hvor de er placeret, men det, der har været vigtigt for os, er, at hallerne har samme størrelse, hvis vi ser et tværsnit af dem. På den måde kan man køre ind i alle haller med de største lastvogne i Danmark, hvor de kan tippe produkterne,” forklarer den interne driftschef.

Det er praktisk, da der ikke skal tippes af uden for hallerne og efterfølgende køres ind med en gummiged.

“Det handler i bund og grund om kroner og øre for kunden, og deres ønsker har vi taget højde for i designet af hallerne sammen med Arkikon. Der er nemlig kommet mange nye krav i forhold til opbevaring, der gør, at foderet eksempelvis ikke må ligge på gulvet, derudover skal hallerne være lukket af, så der ikke kommer skadedyr og fugle ind i hallen. Alt dette lever de nye haller op til.”

Brandtekniske forhold

Et andet område, som der er blevet taget højde for i samarbejdet mellem Arkikon og Grenaa Havn, er de brandtekniske forhold. På grund af de mange forskellige former for lagerbeholdning, har der været høje krav til dem.

“Når vi opbevarer eksempelvis træpiller, som er et brandbart produkt, så er der en masse krav til det. Derfor har vi fået brandovervågningsudstyr og et særligt automatisk og fastinstalleret brandslukningsudstyr, der altsammen har skullet godkendes. Det har været noget af en proces,” forklarer han.

Alle haller er lige nu lejet ud, men så snart, der er kunder, der efterspørger flere haller, går Grenaa Havn i gang med at bygge flere til.

“Så fortsætter vi med samme koncept med samme leverandører, og så er Arkikon selvfølgelig med igen,” slutter han.