Skip to main content

Løsning Fjernvarme

10 okt, 2023

Vi nærmer os så småt afslutningen på Løsning Fjernvarmes nye produktions- og lagerbygninger. Som byggerådgiver gennem hele projektet og varmeværkets højre hånd, ser vi frem til snart at kunne aflevere de færdige bygninger til bygherre.

Der er trængsel på byggepladserne ved Løsning Fjernvarme, hvor vi er i fuld gang med opførelsen af to nye bygninger. Ved siden af det eksisterende flisværk bliver der lige nu opført en lagerbygning og et stenkast derfra en produktionsbygning til varmeværkets nye varmepumpeanlæg. Hver bygning har et omfang på ca. 420 m2.

”Som byggerådgiver på projektet har vi været med i hele processen – lige fra de første idéer, til vi afleverer de færdige bygninger” fortæller vores arkitekt Henrik Juncker.

Med en masse aktivitet på byggepladserne kan både vi og Løsning Fjernvarme stille og roligt se vores tegninger blive til virkelighed, inden faciliteterne om kort tid står klar.

”Vi har en byggeleder på projektet, som sørger for, at alt går som det skal” forklarer han og fortsætter: ”Løsning Fjernvarme har enormt travlt med udvidelsesprojekter, så derfor har det været vigtigt for dem at have en tryg og sikker samarbejdspartner, som har forstand på byggeri indenfor energi og forsyning – og har arbejdet med branchen mange gange før. Det har vi.”

Bygherren er sikret en rød tråd

Fra det indledende møde om projektet og de første skitser tager et byggeprojekt som det i Løsning godt og vel et års tid. Selve byggeriet kan klares på tre-fire måneder, så det er forarbejdet og dét at få etableret et godt projektfundament, der kræver tid og kræfter.

”Når vi som i Løsning er med fra den helt tidlige start til byggeriets afslutning, er bygherren sikret en rød tråd gennem hele projektet. En af vores fornemste opgaver går kort sagt ud på at opfylde bygherrens ønsker i et ambitiøst og realistisk projekt med stor sikkerhed og tryghed i processen” fortæller Henrik Juncker.

For Løsning Fjernvarme var det vigtigt at undgå så meget beton som muligt. ”Det har vi forsøgt at efterkomme – men selvfølgelig uden at påvirke omkostningerne for meget, og uden at vi går på kompromis med den eksisterende arkitektur” siger han og fortæller kort om Arkikons designvalg i projektet:

”I designet har vi ladet os inspirere af farverne og materialiteten på det eksisterende flisværk og ført den røde farve fra døre og porte over i panelerne, som lyser op om aftenen. Til lagerbygningen har vi inkorporeret den samme betontype, som er brugt til flisværket, for at skabe genkendelighed mellem de to bygninger, mens betonen helt er udeladt i varmepumpebygningen for at mindske brugen.”

Løsninger gennem kommunikation

Intet byggeri er dog uden justeringer og omstillinger undervejs i processen – hvilket et teknisk byggeri som det i Løsning, let kan løbe ind i.

”Der kan nogle gange være tvister, som skal løses, og det gør vi gennem kommunikation med de andre aktører, som er involveret” forklarer Henrik Juncker og fortsætter: ”Vi er mange forskellige aktører på sådan et projekt her. Der er f.eks. både maskin- og bygningsentreprenører på den nye varmepumpe, som arbejder sideløbende med os. Det kræver en del koordinering, så vi er sikre på ikke at gå i vejen for men i stedet understøtte hinanden. Derfor er den tætte kontakt til de forskellige aktører rigtig vigtig, og det er vores byggeleder med til at skabe i gangen på byggepladsen.”