Skip to main content

Forskellige kompetencer bidrager allerede fra de første idéer

24 feb, 2022

Første del af miniserien ‘ARKIKON i projektet’

Mange bygherrer vil få udbytte af at tage Arkikon med som rådgiver på deres projekter allerede fra de første indledende faser, hvor grundlaget for projektet undersøges og defineres.

Med sit kompetence-miks af arkitekter, ingeniører og konstruktører bliver deres erfaringer i stigende grad brugt fra allerførste planlægningsfase i mange komplekse og teknisk betonede byggeprojekter.

Idéerne på en serviet

Partner og CEO i Arkikon Thomas Enevold forklarer: “Vi har stort fokus på at få et godt overblik over opgaven allerede fra de indledende faser, eller populært sagt når de første tanker er griflet ned på en serviet.”

Fordelen ved at blive inddraget så tidligt er ifølge Thomas, at de forskellige faglige kompetencer, som Arkikon råder over, kommer i spil, hvilket giver et godt fælles overblik fra starten. “Vi oplever nogle gange, at manglende indsigt og overblik gør det vanskeligere, langsommere og dyrere for en bygherre at komme i mål med et projekt, og det er ærgerligt, fordi vi kunne have bidraget med at kvalificere beslutningsgrundlaget, hvis vi var blevet tilknyttet opgaven tidligere i forløbet.”

Det kan f.eks. give udfordringer i forhold til lovmæssige begrænsninger på byggegrunden. “Det er vigtigt at vide hvilke planmuligheder, der er på en konkret byggegrund, før den erhverves,” fremhæver Thomas, og fortæller at Arkikon både deltager som totalrådgiver til færdigt byggeri, og som bygherrerådgiver til udarbejdelse af grundlaget for at komme i gang med processen.

Skræddersyet lokalplan

Et godt eksempel på et teknisk byggeri, der drager nytte af den faglige bredde hos Arkikon tidligt i deres projekt, er en igangværende udvidelse af et varmeværk. “Vi blev koblet meget tidligt på projektet og fik fra eksterne energiingeniører anvist flere alternative løsninger på opfyldelse af den fremtidige energiproduktion. Det betød, at vi kunne drøfte forslagene med kommunen og med det strategiske fundament få overblik over konkrete behov og krav til den helt overordnede planlægning.”

På den baggrund er projektet blevet udviklet og vurderet, så bygherrens ønske om en fremtidssikret løsning bliver realiseret med vores udarbejdelse af en helt ny lokalplan. “Det er vores planmedarbejdere og arkitekter, der sammen udarbejder hele grundlaget for lokalplanen, som efterfølgende behandles og besluttes af kommunen,” pointerer Thomas. “Resultatet bliver en grøn, teknisk stærk og funktionel løsning, hvor bygninger og anlæg indpasses harmonisk i lokalområdet.”