Skip to main content

Alle kan se, at det her er en brandstation

3 mar, 2022

Anden del af miniserien ‘ARKIKON i projektet’

Det er ikke hver dag, Arkikons rådgivere får lov til at sætte deres præg på en ny brandstation, som for mange mennesker er en både ikonisk og spændende bygning.

Lokalplan, placering og grund var på plads i Rønde, da arkitekt Mark Fænø Simonsen blev koblet på opgaven, der viste sig at indeholde udfordringer, der krævede et tæt tværfagligt samarbejde mellem arkitekt, konstruktør og ingeniør.

Logistik og indretning

Der er mange helt specielle krav og hensyn at tage til, hvordan bygningen logistisk skal fungere, fra alarmen går og til den kan afblæses igen. “De frivillige brandfolk ankommer til stationen fra alle sider, klæder lynhurtigt om og skal hurtigt kunne komme fra stationen og direkte ud på det overordnede vejnet med deres beredskabskøretøjer,” fortæller Mark, der måtte gennemtænke hele flowet og inddrage udnyttelse og udformning af både grundareal og bygningsmasse.

“I den proces drager vi kæmpe fordel af, at vores forskellige kompetencer sidder i samme hus, og at jeg derfor let kan trække på deres viden.” Der skulle for eksempel tages hensyn til, at udrykningskøretøjerne af lovmæssige hensyn kun må benytte udkørslen til Røndevej, når der er udrykning, og derfor skal køre en anden vej tilbage til stationen. Bygningens funktioner blev analyseret for at sikre, at den kommer til at leve op til de specifikke behov og krav, der er til netop en brandstation. Blandt andet at kunne sikre rene og beskidte zoner i bygningen.

Kileform og signalfarver

Grunden er en meget skrånende lang kile, hvor der i løsningen er etableret en kørerampe med støttemur i skellet til nabobebyggelsen. “Vi valgte helt fra starten, at den dominerende del af facaden skulle udføres i blankmalede røde stålplader, der refererer til en brandstation, og som står i kontrast til de øvrige grå betonflader. Hele bygningsmassen udtrykker på den måde en genkendelighed og en stor råstyrke samtidig med, at store vinduespartier gør den transparent.”

Den nye brandstation rummer også ambulancecentral, administration og undervisningslokaler. “Gulvene her er beklædt med linoleum i to grønne nuancer. Det er et lidt dristigt valg men giver sammen med et stort lysindfald et beroligende udtryk til gavn for ambulance- og brandfolkene.”

Mark ser det som sin opgave som arkitekt at skabe balance mellem æstetik, funktion og budget. “Her har vi sammen skabt en funktionel og velfungerende arbejdsplads, som alle, der kommer forbi, umiddelbart kan aflæse som en brandstation.”