Skip to main content

Et koncept, der respekterer historien og favner fremtiden

17 mar, 2020

”Når jeg arbejder med arkitektur, har jeg mange forskellige briller på. De æstetiske, de praktiske, de kreative, de løsningsorienterede, de funktionelle og så videre. Derefter handler det om at få alle elementerne til at spille sammen i et samlet koncept, hvor helheden giver mening.”

Det bedste alternativ

Sidste år begyndte Johan Grimsæth at tegne på et nyt projekt med vandtårnet på Hadsundvej i Randers. Udgangspunktet var tre muligheder: Man kunne enten bygge til under, i eller ovenpå den eksisterende vandtank.

”Når vi indleder et projekt, overvejer vi mulighederne og tager nogle principielle valg for, hvad der skal styre projektets udformning. De valg bliver til projektets arkitektoniske koncept. Med vandtårnet var konceptet enkelt fra starten. Respekten for det eksisterende tårn med den originale arkitektur og historie er afgørende, men samtidig skal der tilføjes nye funktioner med et nyt og moderne udtryk”, fortæller Johan.

Helt fra begyndelsen var Johan optaget af tårnets nærmest brutalistiske stil med enkle, geometriske former, stål og beton. En stil, der bliver udgangspunktet for det nye design i et moderne, industrielt look. For at bevare mest muligt af det eksisterende tårn, vandt idéen om at bygge videre på selve vandtanken og lade de karakteristiske slanke ben stå, som de er i dag.

”Tanken har mistet sin gamle funktion som vandtank. Nu skal den have en ny funktion, samtidig med at vi bevarer forbindelsen til fortiden gennem det nye koncept. Konceptet fortæller historien om det, der var, og hvordan vi bygger videre med nye værdier”, forklarer han.

Originale konstruktioner med nye funktioner

Det ikoniske vandtårn bliver til byens nye fyrtårn. Det nye tårn er enkelt og elegant i en moderne, industriel stil, hvor funktionaliteten er i højsædet.

”Konstruktionerne kan aflæses med det samme på det gamle tårn, og sådan skal det også være i den nye del. Vi vil vise tydeligt, hvad der er gammelt, og hvad der er nyt, når vi bygger videre på det oprindelige koncept i det nye”, siger Johan.

Med store, synlige stålkonstruktioner i et luftigt design tegnes volumenen af den gamle tank, og facaden åbnes op med masser af lys ind i de nye rum. Benene og den eksisterende trappekerne består, men der skal også opføres en ny, moderne trappekerne, som følger formen på den gamle trappe og balancerer tårnet, som kommer til at fylde mere i toppen.

”Kunsten er at balancere mellem at bevare og respektere det originale, men på samme tid tilføje noget nyt”, siger Johan.

Et koncept, der holder

At bygge højt er kompliceret. Den nederste etage er højere, end brandbilerne kan nå op, og det har krævet tilpasninger undervejs i projektet, ligesom det påvirker økonomien, der må balanceres løbende.

”Et koncept kan jo ændre sig i løbet af en byggeproces, og det er forskelligt fra projekt til projekt, hvor store ændringerne er. Med vandtårnet havde vi et stærkt koncept fra begyndelsen, og på trods af at projektet har ændret sig meget, siden vi startede, er konceptet stadig det samme”, fortæller Johan.

Inspireret af nordiske tendenser

Idéerne til Byens Fyrtårn er velovervejede, og kreativiteten bunder i inspiration fra flere steder. Johan indledte projektudviklingen med en grundig research om vandværker rundt omkring i Nordeuropa.

”Der findes mange forskellige vandtårne og flere eksempler på tårne med lidt vildere former. Vores tårn er meget enkelt og funktionelt. Der er ingen overflødige elementer”, konkluderer han.

Den moderne, nordiske stil med nye konstruktioner og ærlige materialer, hvor det kolde og det varme harmonerer er særligt karakteristik for Johans stil. Tårnets indre består allerede af beton og stål, og kombineret med naturlige træoverflader på døre og inventar tilføjer den nye indretning varme og en lun atmosfære, hvor elementerne spiller sammen og skaber balance.

Med glasfacaden lukker vi lyset ind i tårnet og åbner op for nye muligheder, hvor byens borgere og besøgende kan få glæde af bygningen på nye måder, med nye funktioner i moderne rammer.