Skip to main content

Bo er én af landets få certificerede statikere

16 jun, 2022

Det handler helt overordnet om at højne sikkerheden for mennesker. Sikkerheden for at bygninger eller bygningsdele ikke kollapser og påfører personskade. Det ansvar ligger på knap 200 certificerede eksperter i statik, og partner og CFO i Arkikon, Bo Brøgger Rasmussen, er en af dem.

Det er ikke mere end et par år siden, den nye ordning med certificerede statikere blev helt indarbejdet. “Hele meningen er at gøre alle byggerier mere sikre,” forklarer Bo indledningsvis. “Med det nye setup er den overordnede kontrol flyttet fra kommunernes byggesagsbehandlere til eksterne godkendte rådgivere. Formelt skal jeg som certificeret statiker deltage i projektering og kontrol af byggeprojekter for dokumentation af tekniske forhold på det statiske område i bygningsreglementet. Det gælder både nybyggeri og ændringer af bygningskonstruktioner.”

Bo har som bygningsingeniør arbejdet i mange år med beregninger af bygningers bæreevne, og selv om den nye model giver en del mere arbejde, er han tryg ved den øgede sikkerhed. “Vi er 10-12 ingeniører hos Arkikon, og vi har lavet en intern digital procedure, hvor jeg som den eneste certificerede sikrer, at alt kigges igennem i de forskellige kontrolniveauer, der kræves.”

En ekspertopgave

Den ændrede procedure for kontrol af de statiske beregninger har ifølge Bo udviklet branchen i en positiv retning. “Tidligere oplevede vi, at der kunne være lidt knas mellem rådgivere fra forskellige virksomheder. I dag har vi et meget bedre samarbejde, og der er opstået nogle netværk, hvor vi vidensdeler i en meget åben og konstruktiv dialog.” Det er også blevet en mere kvalificeret kontrol, fordi det er eksperter i de specifikke byggematerialer, der typisk udfører kontrollen. “Særligt i kommuner med få byggesagsbehandlere var det tidligere ofte ingeniører eller arkitekter, der varetog opgaven. I dag er det normalt en betonspecialist, der regner og kontrollerer betonkonstruktioner.”

Øget specialisering 

Den specialisering, forventer Bo, vil øges i fremtiden. “Der er klare tegn på, at der f.eks. kommer flere og flere træhuse som højere etagebyggeri, og det vil i starten medføre en del ekstra regne- og kontrolarbejde, fordi de vil klassificeres som utraditionelle byggerier,” forklarer han. “Hvis der over en kortere periode bygges mere end 50 af den type bygninger, betyder erfaringerne herfra, at de kommende byggerier sænkes en klasse og bliver traditionelle.”