Skip to main content
Bygherre
SUEZ Water A/S
Årstal
2021
Størrelse
1810 m2
Anlægssum
20 mio. kr.
Område
Sydjylland

Rensningsanlæg Fredericia

I Fredericia står verdens største rensningsanlæg baseret på MBBR-teknologi til behandling af produceret vand fra råolieproduktionen. Arkikon var blandt andet arkitektrådgiver på det tekniske anlæg, hvor hverdagen blev omdrejningspunkt for bygningens udformning.

Kompleks teknologi og flere behandlingstrin

Det nye rensningsanlæg kan håndtere 700 m³ spildevand fra råolieproduktionen om dagen. For at kunne dette, består anlægget af en kompleks teknologi og flere forskellige behandlingstrin for at sikre, at det færdigbehandlede produktionsvand opfylder udledningskravet.

De komplekse og kemiske arbejdsprocesser stillede høje krav til bygningsdelen og gav et omfangsrigt koordineringsarbejde mellem projektets parter. Ved at trække på vores erfaring med teknisk byggeri og stærke koordineringsevne på tværs af fag, kunne vi bidrage til en forening af arkitekturen, konstruktionerne og installationerne. Foruden arkitektrådgivning og koordinering af udførelsen har Arkikon leveret brandrådgivning og udført tekniske forskrifter for gasser, herunder risikovurdering på oxygentanke.

En bygning for hverdagen

Kunden ønskede en robust og vedligeholdelsesfri bygning med funktionaliteten i højsædet. Helt centralt var det at få de fysiske rammer til at understøtte driften og personalets gode rutiner i forhold til sikkerhed og hygiejne.

Planløsningen er udarbejdet med udgangspunkt i arbejdsgangene, og her er rækkefølgen på de enkelte komponenter og rum vigtig i forhold til behandlingstrinnene. Anlægget rummer forskellige zoner, som personalet bevæger sig imellem, og der er arbejdet med at skabe et flow, der gør processen så enkelt som muligt. Det samme er gjort med øje for det personale, der står for den tekniske drift og vedligehold af maskinerne.

Kontaktpersoner