Skip to main content
Bygherre
AquaDjurs A/S
Årstal
2017
Størrelse
405 m2
Anlægssum
5,9 mio. kr.
Område
Østjylland

Rensningsanlæg Fornæs

I forbindelse med en udvidelse af det eksisterende rensningsanlæg ved Fornæs har Arkikon leveret totalrådgivning og forestået en ny masterplan med fokus på bæredygtighed. Målet var at skabe et energipositivt anlæg, hvor der produceres mere energi, end der bruges. Anlægget består i dag af en række bygninger, der er opført i samme stil, men som hver har forskellige funktioner.

Energieffektivitet i æstetiske rammer

Det energipositive anlæg består af en kombination af solceller og vindmøller samt en opskalering og effektivisering af gasproduktionen. For at gøre bygningsmassen bæredygtig bygges der med langtidsholdbare og vedligeholdelsesfrie materialer. Der er stor fleksibilitet i brugen af bygningsmassen, så der er mulighed for at bygge om og modernisere indenfor den eksisterende bygningsmasse og dermed mindske den fremtidige miljøbelastning.

Ensartet stil med indbygget variation

Bygningerne er bygget med røde og gule teglsten, der skaber skala og variation i facaderne, og den karakteristiske stil fortsætter i den nye bygning til forbehandlingsanlægget. Masterplanen er opbygget med et hierarki, hvor administrationsbygningen fremstår som hovedbygningen, og den er derfor den mest prominente.

Den nye bygning er en del af masterplanen, men udtrykket og den arkitektoniske funktion er moderniseret. Ved at indarbejde store vinduespartier fremhæves processen i bygningen, og for at bygningen ikke skal fremstå for markant i forhold til området, er vinduerne trukket let tilbage. Det giver samtidig en ensartet rytme til bygningens facade. Vinduerne fremstår neutrale i aluminiumsfarve, mens de blå porte tiltrækker opmærksomhed og skaber balance.

Kontaktpersoner