Skip to main content

Vi fortsætter vores udvikling inden for bæredygtigt byggeri

2 aug, 2022

Interessen for bæredygtighed er ikke at tage fejl af hos Partner og CEO Thomas Enevold, som nu også har en Certificering i Bæredygtigt Byggeri fra Molio Kurser.

I juni blev han konsulent i svanemærket byggeri, hvorefter han fortsatte direkte på certificeringsuddannelsen. Hvor svanemærket er en mærkningsordning og en specifik ydelse, vi tilbyder, giver certificeringen os overblik over det samlede arbejde med bæredygtighed.

Ydelser til gavn for det bæredygtige byggeri

Thomas’ interesse for bæredygtighed smitter af på resten af tegnestuen, imens den sætter fokus på et aktuelt og vigtigt emne og gør, at vi som bygherrerådgiver nu blandt andet kan tilbyde:

  • Bæredygtighedsledelse, hvor vi planlægger, implementerer og faciliterer processer for bæredygtighed i dit byggeprojekt
  • Viden om produkters miljøegenskaber med henblik på vejledning og dialog med leverandører
  • En miljømæssig LCA-analyse for hele dit byggeprojekt, som fra januar bliver et krav som en del af bygningsreglementet
  • En totaløkonomisk LCC-analyse i de forskellige projekteringsfaser

Helhedstænkning fra start

Bæredygtigt byggeri kræver helhedstænkning. Det tager højde for både miljøet, økonomien såvel som det sociale, og for at det virkelig skal fungere, skal det tænkes ind i projektet så tidligt som muligt. Den rigtige plan skal lægges fra start, så processen kommer til at give mening for det resultat, I ønsker for jeres projekt.

Som bygherrerådgiver glæder vi os til at komme i gang med arbejdet, indgå i de allerførste faser med jer og sætte fokus på bæredygtigheden i jeres projekt.