Skip to main content

En masterplan giver et solidt beslutningsgrundlag

11 jan, 2023

Hos Arkikon tager vi højde for helheden i et projekt. Ikke alene de funktioner, bygningsmassen skal rumme, men også hensynet til de mennesker, der enten får deres daglige gang i bygningen eller kommer til at opleve den som en del af deres lokalområde. Og her er en masterplan et virkelig godt redskab.

Arkikon har hørt og forstået vores behov

”For at få et solidt beslutningsgrundlag, havde vi brug for en overordnet masterplan for placering af nye faciliteter til grøn varmeproduktion til 4.000 husstande. For mig var det vigtigt at få afklaret muligheder og potentialer helt fra den politiske beslutning var taget, og her har Arkikon leveret et godt indspark”, fortæller Per Birk Jensen, der er Driftschef hos Næstved Fjernvarme.

Fremtidssikring med værdi fra start

Gennem en overordnet projektplanlægning kan vi designe en masterplan, der indtænker mulige fremtidsscenarier. Det giver et fremtidssikret grundlag for projektet, samtidig med at vi sikrer, at processen startes det helt rigtige sted. Derfor vægter vi det indledende planarbejde højt, og det mærker vi også, at vores kunder gør. Vi hjælper aktuelt Næstved Fjernvarme, Odder Forsyning, Allingåbro Varmeværk, Hillerød Forsyning og Københavns Kommune med at skitsere masterplaner.

”Vi er med til at skabe værdi for vores kunde helt fra starten af projekteringen. Det er ikke kun vigtigt at overveje, hvor meget energi, der kan laves, men også hvor meget det fylder, at skulle producere det – hvad skal og kan bygningen bruges til? Det bliver især aktuelt, når vi bevæger os ind i bybilledet, som vi blandt andet gør i København”, forklarer partner og CEO Thomas Enevold fra Arkikon.

Strategi og dialogværktøj

En masterplan samler alle indledende tanker om projektet, og giver dem form. Potentialer og udfordringer undersøges, ligesom størrelser, pladskrav og sammenhænge synliggøres. Derfor er planen en unik størrelse, der kan designes på lige så mange måder, som der findes projekter. Resultatet er en strategi for projektet, der står som et solidt beslutningsgrundlag for fremtidige beslutninger, og så er det samtidig et værktøj, der danner grundlag for dialog med projektets forskellige interessenter.