Skip to main content

Manden i marken

13 maj, 2020

En bygningskonstruktør er kendt som manden i midten. Ham eller hende, der binder alle enderne sammen mellem byggeriets aktører. Per Foldager er bygningskonstruktør hos Arkikon, og lige nu bruger han blandt andet sine kompetencer på en byggeplads i Haderslev, hvor han er byggeleder på projektet omkring Naturbiogas Sode. Her er han ikke bare manden i midten, men også manden i marken.

Tre dage om ugen

Per har sin hverdag på byggepladsen tre dage om ugen fast, og det er der flere fordele ved. Beslutningsvejen er kort, fordi han kan tage mange vigtige og ikke mindst hurtige beslutninger hver eneste dag i samhørighed med bygherre, der også er til stede på pladsen.

”Der er ikke nogen, der skal vente på, at beslutningerne bliver taget. Vi følger projektet på nær hånd og kan træffe de rette valg på stedet. Ved at være her fysisk får vi det hele med, og vi kan drøfte problemstillingerne direkte på pladsen”, forklarer Per.

Tilstedeværelsen på byggepladsen giver samtidig Per et større overblik over projektet. Som byggeleder har han mange kasketter på.

”Min opgave er at bistå bygherre. Kort fortalt er det mig, der er bindeleddet mellem bygherre og folkene på byggepladsen. Der er mig, der koordinerer arbejdsprocessen, og mig alle henvender sig til”, tilføjer han.

Rollen som koordinator byder på daglige henvendelser fra projektets mange aktører. Det kan være alt fra bygherre, til leverandører, håndværkere og så videre, og kommunikationen foregår både på dansk og engelsk.

Sikkert i gang med fase to

Per har arbejdet på projektet i små ti måneder. Han havde sin første arbejdsdag på byggepladsen lige efter sommerferien sidste år, og nu er projektet nået sin anden fase. Udover at være præget af mange beslutninger, er stramme deadlines også en del af arbejdsgangene. Effektiviteten er i højsædet, og det er noget af det, der motiverer Per.

Der er ingen tvivl om, at han nyder sin arbejdsgang på byggepladsen, hvor der ikke er langt fra tanke til handling, og hvor de hurtige beslutninger og løbende løsninger får processen til at glide kontinuerligt i et højt tempo.

”Vi vil hellere være hernede en dag for meget end en for lidt. Det er en rigtig god sikkerhed for bygherre, fordi vi tager os af udfordringerne i fællesskab, lige så snart de opstår. Og det er en sikkerhed for alle byggeriets øvrige aktører, både sikkerhedsmæssigt og konstruktionsmæssigt. Vi er hele tiden til stede. Vi er en del af hverdagen”, fortæller Per.

Ved siden af byggelederrollen er Per også sikkerhedskoordinator. Han har ansvaret for sikkerheden på byggepladsen og pointerer stolt, at de ingen anmærkninger har fået, hvilket kan være en præsentation i sig selv.

Flere projekter i ét

”Der er ikke to dage, der er ens. Du ved ikke, hvad dagen bringer, og det er bare med til at gøre projektet ekstra spændende”, konkluderer Per.

Arbejdsdagens varierende karakter hænger også sammen med projektets omfang. Der arbejdes på flere forskellige byggefelter; et hovedområde, et tankområde, en lagerhal, plansiloer og meget mere. På den måde indeholder projektet flere separate projekter, der kører sideløbende og tilsammen danner helheden.

Et tværfagligt team i aktion

Per trives med den praktiske arbejdsfordeling og sit daglige ansvar, og han anerkender den væsentlige viden om biogas, som Arkikon tilegner sig ved at være en del af projektet. Det er også et projekt, hvor det tværfaglige team viser sig nyttig.

Per er ’bygningsmand’, som han kalder det. Hans spidskompetence er bygninger. Men når der skal tegnes rør, og de skal koordineres, er det guld værd at have en vvs-ingeniør med på sagen, forklarer han:

”Når vi fx skal føre rør gennem hele hovedbygning, så har jeg Jacob med, og han får lov at tegne. På ingeniørsiden har jeg også haft Jonas med, og det er gode eksempler på, hvor dejligt det er, at vi har det hele i samme firma. At jeg ikke skal bruge tid og energi på at lede efter en ekstern ingeniør lige pludselig.”

Arkikons tværfaglige sammensætning er på den måde godt repræsenteret på projektet, og ifølge Per styrker det både effektiviteten og kvaliteten med kortere kommunikationsveje og et mere integreret samarbejde.

Naturbiogas Sode er et ud af mange projekter, hvor Arkikons team af arkitekter, ingeniører og konstruktører arbejder tæt sammen om komplekse byggeopgaver.