Skip to main content

Mie Engholm Dohn

Bestyrelsesmedlem


For mig er kommunikationen omdrejningspunktet

Mie er en del af Arkikons bestyrelse. Hun er uddannet først Ha(jur.) og siden MBA fra Aarhus Universitet. Gennem arbejdet med executive assistance og forretningsudvikling har hun fået stor respekt for kommunikationens magt og betydning i vellykkede projekter. I dag arbejder hun som Business Developer i virksomheden EverRest. ”For mig er kommunikationen omdrejningspunktet i forandringsprojekter. Derfor vægter det rigtig højt i mit arbejde.”

For Mie er kommunikation et redskab til udvikling, der altid bør bruges. ”De mennesker, der påvirkes af en forandring, skal informeres på rette niveau, og det er vigtigt at sørge for, at forandringen sker i et tempo, som alle kan forstå og håndtere. Den tanke ligger meget naturligt til mig.” Og derfor er det også én af de ting, hun særligt trækker på i bestyrelsesarbejdet hos Arkikon.

”Når Arkikon står overfor forandringer, pipper jeg altid op om kommunikation. Velvalgt kommunikation kan bidrage til at få alle til at forstå det og synes, det er en god idé. Forandringer kan skabe utrygge perioder, og vi skal hjælpe med at gøre dem så trygge og ukomplicerede som muligt. Vi skal skynde os langsomt – tingene skal bevare tempo og momentum, men vi skal heller ikke haste. Alle skal med, og det skal der være tid til.”

Det er ikke kun i arbejdsregi, at Mie gerne vil ”skynde sig langsomt”. Derfor kombinerer hun det til tider hektiske arbejdsliv med et simpelt privatliv bygget op om hendes familie. ”Jeg bor på en båd på 40 kvm, som jeg deler med min familie på tre. Det er trangt, men det er meget givende og jeg nyder en simpel livsstil.”