Sikkerhed i processen fra start til slut

06 Re-planning

Arkikon lægger vægt på at udarbejde funktionel arkitektur med materiale og økonomi i fokus. Vi kan mindske udgifterne for hele projektets levetid og gøre det nemmere og billigere at gentænke byggeriet på et senere tidspunkt. Det gør vi ved at se på totaløkonomien både for udførelse og materialevalg. Byggerier skal ikke kun leve op til bygherres krav og ønsker, men også fremtidssikres - alle scenarier som nedbrydning, reetablering eller optimering af byggeriet skal tænkes ind i en samlet løsning.

06.01 Re-cycling

Bygherre og Arkikon finder frem til et detaljeret billede af, hvad der kan og skal genanvendes i byggeriet. Jo mere vægt, der bliver lagt på re-planing-fasen, jo mere af byggeriet kan genanvendes i fremtidigt byggeri.

06.02 Re-building

Arkikon og bygherre beslutter, hvilke bygningsdele og materialer, der skal genanvendes og finder de økonomisk mest fordelagtige løsninger på dette. Dernæst aftaler bygherre og projektleder, hvordan fremtidige projekter for byggeriet skal foregå. For at forenkle fremtidige projekter kan de også benytte re-planning i denne fase.