Sikkerhed i processen fra start til slut

03 Projekteringsfasen

I projekteringsfasen gennemarbejder vi projektforslaget, så det kan danne grundlag for myndighedsgodkendelse. Herefter fastlægges projektet, så det kan danne baggrund for byggetilladelsens betingelser samt udbud, kontrahering og udførelse. Projekteringsfasen indeholder forprojekt og hovedprojekt, som kan udføres fortløbende som én samlet projekteringsfase.

03.01 Forprojekt

Forprojektet er en gennemarbejdning af det godkendte projektforslag, så det kan danne grundlag for myndighedsgodkendelse. Myndighederne kan behandle byggesagen, men projektmaterialet er endnu ikke så detaljeret, at håndværkere vil kunne bygge eller give tilbud efter det. Forprojektet formulerer et kvantitativt og kvalitativt entydigt grundlag for den fortsatte detaljering og indgår som en del af hovedprojektet. Forprojekt kaldes også myndighedsprojekt.

03.02 Hovedprojekt

Hovedprojektet fastlægger opgaven entydigt med en sådan detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for endelig afklaring af byggetilladelsens betingelser og for udbud, kontrahering og udførelse. Udbud udføres i indbudt, begrænset eller offentlig form. Der foretages entrepriseforhandlinger, og kontraheres med entreprenørerne i fag-, stor- eller hovedentreprise. Hovedprojektet er en stor del af projekteringen og kan deles i to underpunkter: 03.02.01 Udbudsprojekt og 03.02.02 Udførelsesprojekt.