Sikkerhed i processen fra start til slut

05 Brugsfasen

For at få størst mulig nytte af byggeriet er det vigtigt, at brugere og bygningsejere har indsigt i drift, styring og vedligehold. Arkikon kan hjælpe med at udarbejde drifts- og vedligeholdelsesmanual for opgaver i forbindelse med ibrugtagning og drift af ejendommen Det påhviler bygherre at indkalde til et-års og eventuelt fem-års gennemgang.

05.01 Drift- og vedligehold

Vi udarbejder drifts- og vedligeholdelsesplan til implementering.

05.02 Ejendomsdrift

Vi tilbyder gerne vores bistand til ejendomsdrift.