Skip to main content

Emil fortæller…

29 jun, 2021

Tilbage i februar måned startede Emil i praktik som konstruktionsingeniør hos Arkikon, som led i sin uddannelse på Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Før Emil begyndte at lede efter et praktiksted, havde han ingen kendskab til Arkikon, da projekterne skiller sig en smule ud fra det, som han er vant til at arbejde med på studiet.

”Når man befinder sig i Aarhus, skyder der nye byggerier op hele tiden, så derfor falder det ret naturligt, at det er de projekter, vi arbejder med.” Emil er bosiddende på Aarhus Ø, og da han første gang hørte om Arkikon, kendte han alligevel en del af de projekter, som Arkikon har været en del af. ”Jeg hørte, at det var dem, der havde lavet energianlægget og transformerstationen på Aarhus Ø, og det var da lidt sjovt, nu hvor jeg selv bor på Aarhus Ø.”

Særligt de tekniske byggerier fangede Emils interesse hos Arkikon. ”De store tekniske projekter er ikke noget, vi har haft på studiet, så det ville give en forståelse af, hvad en konstruktionsingeniør skal tage højde for i projekteringen. Det kunne være interessant at projektere teknisk byggeri, hvor sammenspillet mellem de bærende konstruktionsdele og forsyningsanlægget er altafgørende for en optimal løsning.”

Emil har gennem sit praktikforløb arbejdet rigtig meget med konstruktionsgrundlaget i A1-dokumentet, hvor han har beskæftiget sig med både nye og eksisterende byggerier. Ved spørgsmålet om, hvad det bedste ved praktikforløbet har været, fremhæver han hurtigt dialogen med de andre ingeniører. ”Jeg har arbejdet rigtig meget sammen med ingeniørerne, og jeg har kunnet genkende meget af det, de har sagt. Det giver en god fornemmelse for, at jeg har grundforståelsen med. Alle projekterne, jeg har arbejdet på, har jeg været inde over med en anden ingeniør. Jeg har arbejdet selvstændigt men hele tiden sparret med andre ingeniører. Når man får ting forklaret, giver det mere frem for at sidde med det selv. Sådan har jeg det også fra studiet. Det er når, vi snakker om det i gruppen eller på klassen, at jeg virkelig lærer noget.”

Hertil tilføjer han samspillet med eksempelvis konstruktørerne som noget, der har været rigtig givende. ”Jeg har en STX og derfor nul erfaring inden for byggerier, så jeg har haft stor glæde af en konstruktør på kontoret. Ham har jeg snakket meget med om, hvad jeg skal vise på tegningen.”

Emils praktik slutter i den her uge, men til vores store glæde fortsætter han på tegnestuen i Randers, helt indtil næste semester begynder i september. Når semestret så begynder, føler han sig mere sikker på, hvad der er vigtigt for ham som konstruktionsingeniør at have fokus på. ”De sidste semestre har der været meget fokus på den teoretiske tilgang til materialerne træ, stål og beton, og jeg mistede lidt overblikket over den statiske dokumentation, og hvad der skal udarbejdes i forbindelse med et projekt. Det har jeg fået fuldstændigt klarlagt i praktikperioden. Her har det givet mig meget, at jeg har sparret med andre og læst deres rettelser.”