Medarbejdere

Vis oversigt

Mark F. Simonsen
Mobil +45 20 51 31 49
mark@arkikon.dk

Projekteringsledelse
Arkitektur
Bygningskonstruktion
Brand
FagtilsynMark Fænø Simonsen, bygningskonstruktør

Kunsten er at fastholde projektets røde tråd igennem alle processens faser

Som både udvikler af ideoplæg, projekterende og projektleder, er der mange sider af et projekt, som skal styres og fastholdes på samme sti, så projektets arkitektoniske greb og konstruktionens principper opnås på bedste vis indenfor projektets givne muligheder.

For mig er arkitektur, når den og konstruktionen, samt de givne rammer udnyttes til hvad der muligt så arkitekturen udtrykker en synlig logik i både sit visuelle og konstruktionsprincip, samt i sit sammenspil med scenariet det skal forholde sig til.

Et iderigt og godt bearbejdet ideoplæg er et vigtigt grundlag. Men at kunne fastholde ideens principper og hovedgreb igennem processens mange medspillere, lige fra bygherre egne input, de konstruktive forhold og muligheder, myndigheder, økonomien og udførende entreprenør, er ligeså vigtigt og en kunst i sig selv. Her er Arkikons force især at vi er i stand til, at leverer den faglige viden fra alle hylder, til processen.

Hertil kommer især min fortid, med faglig vide og indsigt, i både arkitektur, bygningskonstruktion og håndværkererfaring mig til gavn
- når processens teori og praksis skal forenes.