Medarbejdere

Vis oversigt

Bo Rasmussen
Mobil +45 21 69 59 45
bo@arkikon.dk

Teknisk Chef
Projektledelse
Ingeniørkunst
Statik
Drift- og sagsøkonomiBo Brøgger Rasmussen, teknisk chef, rådgivende ingeniør, partner

Vi skaber helstøbte og fuldendte projekter med kunden i fokus

Industrien stiller specielle og skrappe krav til arkitekturen. Ofte i form af meget konkrete og ufravigelige krav til funktionalitet og teknik – og har på samme tid et ønske om et markant og kreativt byggeri. Arkikon tænker behov og ønsker sammen i arkitektoniske helheder. Og i den sammenhæng arbejder vi meget med 3D tegninger og modeller. De giver overblik, ikke mindst over alle detaljerne.

Bo Brøgger Rasmussen ansvarlig for ingeniørarbejdet i Arkikon samt de juridiske og kontraktmæssige aspekter.  Han fungerer også som sikkerheds- og sundhedskoordinator. Han har et bredt kendskab til lovgivningsmæssige-, økonomiske- og administrative grundlag for byggesagers gennemførelse. I projektet vil Bo også fungere som back up ved frafald

Samtidig er vi hos Arkikon tværfagligt funderet så der også i byggeledelsen arbejdes efter målet om at skabe helstøbte projekter, hvor både arkitekturens idéer og æstetik sammenkædes med ingeniørenes statik og maskinleverandø­rens krav.