Thyborøn Fjernvarme

Thyborøn Varmeværk

Thyborøn Fjernvarmeværk ligger smukt som et skib i det flade bølgende landskab. Referencen til skibet var efter sigende også arkitektens udgangspunkt, da han tegnede fjernvarmeværket for ca. 20 år siden. Byggeriet er opført i tegl med sirlige forsætninger, teglmønstre og runde vinduer - alt i alt bestandige materialer, som holder den skarpe saltholdige vestenvind i hævd.
Bygningen fremstår i dag så godt som uden skader. Imidlertid er der dog blevet behov for en større kapacitet, hvorfor der skal udvides med endnu en bygning, som rummer en større kedellinie. Udgangspunktet herfor er at bygge videre på “skibets æstetik” og undgå at “overdøve” den fine lille bygning. Som en reference til “skibet” tages der udgangspunkt i de rammer som dannes af teglopbygningen.
De føres videre til den større bygning som et “tegl-grid”, der assisterer forskellige funktioner.
Den eksisterende og nye bygning er koblet sammen af en passage, som gør det nemt at arbejde i begge bygninger dagligt og som samtidig indeholder praktiske funktioner i forhold til dens placering.
Den indre kerne i bygningen er i beton og udgør den bærende konstruktion.

Fakta

Tilbygning for ny linje - 2013
Omfang:
1500 m2
Økonomisk omfang:
Kr. 14 mio.
Opgave:
Totalentreprise
Bygherrerådgivning
Samarbejdsparter:
Plan & Projekt, Tjæreborg


REFERENCE-ARK