SK Forsyning

SK Varme

Det nye anlæg på “Stop 39” etableres i forbindelse med en nødvendig forøgelse af SK Forsynings eksisterende varmeproduktion. Dette med henholdvis et flis- og et halmfyret anlæg med tilhørende seperate lagre. Desuden udføres også velfærdsfaciteter, administration og værksted.
Det nye anlæg tænkes opført som en sammenhængende bygningsmasse, så de to anlæg kommer til at virke, som én enhed med fælles forsyningsvej for biomasse og et fælles, centralt placeret, askelager.
De bærende bygningsdele udføres som et bjælke/søjlesystem i stål. På den bærende konstruktion monteres vandretliggende betonelementer, der vil udgøre den primære facade. Betonelementerne fremstår i rå “beton”. Den øverste facadebeklædning består af skærmtegl og skjuler de bagvedliggende ventilationsåbninger, og beskytter mod regn og sne.
Skærmteglen, med sin varme farve og „bløde“ overflade, virker som et modspil til den rå, hårde betonoverflade, og giver bygningen et „grønt/bæredygtigt“ look. Materialerne er valgt ud fra en idé om enkle, lette og robuste løsninger. Skærmteglen holdes i brunlige nuancer, med en glød der minder om cedertræ.

Fakta

Nyt værk - 2013
Omfang:
3200 m2
Økonomisk omfang:
Kr. 30 mio.
Opgave:
Totalentreprise
Arkitektrådgivning
Samarbejdsparter:
MOE, Eurotherm