Rødding Varmecentral

Rødding Varmecentral

Den ny varmecentral er placeret i udkanten af den nordvestlige del af byen. Denne placering gør bygningen meget synlig i bybilledet, og der blev naturligt stillet store krav til den arkitektoniske løsning af byggeriet. Byggegrunden har et tværfald fra øst til vest på ca. 7-8 meter og muliggjorde at varmecentralen kunne "skubbes" ind i den eksisterende skrænt. Byggeriet vil herved fremstå mindre dramatisk for forbipasserende på de tilstødende veje samt påvirkningen af det store landskab mindskes.
Facaderne består af betonelementer med skrå skæringer, der giver markante linjer i facaden inspireret af terrænets fald. De enkelte bygningsdele følger niveauforskellen i terrænet og giver, sammen med det let skrånende tag, bygningen et let og dynamisk udtryk.
Vinduernes placering og form understreger funktionerne i bygningen. Man kan gennem bygningens vinduer ane tekniske installationer, så som kedlen, opdriveren, kranen og de oplagrede halmballer. De mest fremtrædende bygningsdele er kedelrummet og halmlageret der er drivkraften i bygningen. Her imellem er placeret en lavere bygning der indeholder administration, værksted og tavlerum – hjernen i bygningen.

Fakta

Nyt værk - 2008
Omfang:
2500 m2
Økonomisk omfang:
Kr. 17,5 mio.
Opgave:
Fagentreprise
Totalrådgivning
Samarbejdsparter:
Plan & Projekt, Weiss

REFERENCE-ARK