NRGI Skejby

NRGI Skejby

Projektet omfatter 0pførelse af 2 stk. 60kW nødgeneratorstationer i forbindelse med udvidelsen af Århus universitetshospital til et af Danmarks nye ”super sygehuse”. Projektet er udarbejdet i samarbejde med DNU gruppen, som blev etableret til at varetage og udføre selve sygehusbyggeriet.
Hver af de to bygninger indeholder GIS-anlæg, transformatorer, tændspoler m.m., samt 2 stk. nødgenerator, hvor de hver især senere skal udvides til i alt 4 generator pr. station, når sygehuset står færdigbygget.

Selve stationernes placering var et emne i sig selv, og gjorde, at deres fremtoning var yderst vigtigt for sygehusets samlede oplevelse. Stationerne skulle placeres henholdsvis nord og syd samt begge beliggende ved de nye vejforbindelser og lige ved selve indfaldsvejene til sygehuset. Dette gjorde, at de vil komme til at fremstå som en slags portaler og ”landmarks” med deres massive ydre og høje skorstene.

Hver stationsbygning består af 3 elementer, en mindre bygning til GIS-anlægget, en 2 etages større bygning som indeholder generatorerne, et lukket gårdrum som forbinder og omslutter bygningerne og får stationen til fremstå udadtil med massive enheder i rød tegl med kun enkle brydninger af høje vertikale vinduesbånd og metalplader. De bygningsdele som er højere end selve den omsluttende gårdrumsmur, er udført i perforerede metalplader med bagved liggende hvid beton. På samme vis som sygehuset. Og til den massive bygningskrop en 35m høj hvid skorsten.

Fakta

Nye nødgeneratorstationer - 2014
Omfang:
1240 m2
Økonomisk omfang:
Kr. 21,5 mio.
Opgave:
Totalrådgivning
Samarbejdsparter:
DNU

 

REFERENCE-ARK
Matr. 137 Århus Markjorder


Matr. 6a Skejby, Århus Jorder