Lemvig Kraftvarmeværk

Lemvig Kraftvarmeværk

LANDSKABELIGHED:

Det er centralt at udnytte det eksisterende terræns topografiske egenskaber således at de dominerende landskabelige retninger inddrages som et designparameter for disponeringen af varmeværket.
De eksisterende retningsgivende elementer i landskabet er et stærkt designparameter så det nye byggeri tager stilling til omgivelserne og derigennem sikre at overgangene mellem det nye byggeri og det eksisterende område afklares.
Det nye varmeværk tænkes placeret så det slynger sig efterdet eksisterende landskab og udnytte terrænspringet i den overordnede disponeringen. De enkelte funktioner i projektet er trukket ud som selvstændige bygninger, hvilket giver mulighed for at vinkle og dreje dem i forhold til hinanden så de indpasses i det eksisterende miljø.

ARKITEKTUREN/FUNKTIONALITETEN

Det nye varmeværk understreger de landskabelige linjer og skaber derigennem en selvstændig bebyggelse med sit eget udtryk. Det centrale element er de markante “skiver” der står skulpturelt i landskabet og bryder den store bebyggelse ned i mindre enheder, hvilket giver mulighed for at tilpasse den enkelte funktion til landskabet.
Flislager/kedelbygning og biogasbygningen er vinkelt og de yderste skiver er forlænget så de tager højde for en evt. udvidelse, men samtidig også skaber et sluttet gårdrum nord for bygningerne. Terrænet syd for kedelbygningen sænkes for at gøre det muligt at hente aske direkte ud fra kælderen.
Administration ligger som “mægler” mellem de vinklede bygninger og ligeledes i placeringen i terrænet, hvor sydfacaden og ankomstarealet er hævet over kælderen under kedelbygningen og samtidig sænket i forhold til gårdrummet bag bygningen. Den nordlige del af bygningen er i samme niveau som gårdrummet.

Fakta

Nyt flisværk og
gasmotorbygning -  2014
Omfang:
4000 m2
Økonomisk omfang:
Kr. 40 mio.
Opgave:
Totalentreprise
Dispotitionsforslag
Samarbejdsparter:
Plan & Projekt, DFP, DME


REFERENCE-ARK