Kvitebjørn Varme

Kvitebjørn Varme

Projektet for Kvitebjørn Varme A/S i det nordlige Norge er det første varmeværksbyggeri som Arkikon er involveret i uden for Danmark.
Med Weiss A/S som totalentreprenør på maskinsiden, står Arkikon for bygningsdelen af den nye affaldsforbrænding i Tromsø. Det ny anlæg etableres ved siden af Tromsøs affaldssortering. Placeringen er oplagt, da man derved kan fraskære transportomkostningerne af det brændbare affald, som fremover kan blive sendt direkte til forbrænding. Tidligere blev affaldet kørt 700 km til forbrænding i Sverige, men nu kan Kvitebjørn Varme fremover selv stå for forbrændingen.

 

OMRÅDET
Bygningen er placeret med ryggen op af et fjeld og foran bygningen ligger den nordnorske skærgård med de flade fjelde som et smukt. Tromsø ligger så højt mod nord, at solen ikke altid når at komme over horisonten. Mørket er derfor en faktor vi har haft med i vores arkitektoniske overvejelser. F.eks. er de store tanke mod øst belyst i forskellige farve, og farvekontrasterne i bygningens facadematerialer er mere markeret end de normalt ville være. Der er et terrænspring i området på 3 meter, som bygningen er placeret ind i. Hvilket vi har draget fordel af, da affaldslageret derved ikke behøves, at graves ned i den hårde norske granit. Lastbilerne kan altså tippe deres last af på det øverste terrænniveau, og fra dette niveau er der også adgang til administrationen.

 

DE TRE BYGNINGSKROPPE
Kraftvarmeværket er delt op i tre bygningsdele, da byggeriet skal opføreres i forskellige tempoer, for at kunne sætte produktionen i gang så hurtigt som muligt.

 

MATERIALER
Facaderne på kedelhalen og lagerbygningen er bygget op i betonelementer, og i betonen er der lavet skæringer som laver et bånd som føres om. Administrationen skiller sig tydeligt ud i forhold til de to industribygninger, det er gjort for at give brugerne en tydelig forståelse af bygningernes forskellige funktioner. Her er der lavet et orange bånd, som skaber overgang fra de to store volumener til administrationen

 

Fakta

Nyt værk - 2014
Omfang:
3700 m2
Økonomisk omfang:
Nkr. 75 mio.
Opgave:
Totalentreprise
Totalrådgivning
Samarbejdsparter:
Weiss


REFERENCE-ARK