Djurslands Bank

Djurslands Bank

Selve projektet var bestående af mange enkle elementer som samlet set ville give banken et nyt inde miljø af nye kontorer, mødelokaler og intern logistik samt ikke mindst en ny oplevelse for bankens kunder.

De enkle emner spænder lige fra etableringen af nye indgangspartier i bankens mellembygning / foyer. Nyt skrankemiljø med tilhørende skærmvæg og aflukket boksrum, udformet så de samlet udgør et sammenspillende miljø som er det kunderne møder når de træder ind i banken. Etablering af 3 nye indskudte etagedæk, bestående af et stort til ny kontorafdeling samt to mindre etablerede over de nye indgangspartier. Samt en internforbindelsesgang ophængt sammen et af de indskudte dæk i mellembygningen og over foyeren. Der dannes en internforbindelse mellem de to af bankens bygningsdele der er forbundet med den mellemliggende foyer. Alle de nye ruminstallationer er udført som tynde og lette konstruktioner, kun udført med vægge i glas.  

Indeholdt i projektet var også fornyelse af overflader, såsom nye gulvbelægninger, lofter med ovenlys og indsynsmatteringer grafisk udformet på såvel værn som nye glasvægge. Belysningen var også en større del af projektet, og indebar demontage af eksisterende lofter samt nyt udsmykket armatur monteret i ovenlysene samt rummarkerende pendler.

Fakta

Ombygning - 2013
Omfang:
2500 m2
Økonomisk omfang:
Kr. 7 mio.
Opgave:
Totalrådgivning

 

REFERENCE-ARK