Borup Varmeværk

Borup Varmeværk

Borup Varmeværks eksisterende anlæg kræver en udvidelse som en tilbygning til det eksisterende værk på Bækgårdsvej i Borup. 
Den ældre bygningsmasse består af et halmlager, opført som en stålplade hal, samt en sidebygning opført i gule tegl, der indeholder kedelrum, teknikrum og velfærdsfaciliteter bestående af frokostrum, omklædning og WC.
Kapaciteten på varmeværket øges i form af et nyt anlæg med halmlager og kedelrum, og i den forbindelse ønskes også udviddet med nye velfærdsfaciteter, samt administration og værksted.
Det nye anlæg opføres i forbindelse med det eksisterende så de to anlæg kommer til at virke, som én enhed med fælles forsyningsvej for halm og et fælles, centralt placeret, askelager.
Den nye bygning tænkes placeret på grundstykket neden for det eksisterende værk, mod Bækgårdsvej. Området ved den sydøstlige gavl af det eksisterende halmlager, hvor der i dag er placeret 2 udendørs askecontainere, ændres til et fælles planlager til asken fra de to anlæg. Planlageret vil fungere som koblingen mellem de to bygningsmasser.

Fakta

Tilbygning for ny linje - 2013
Omfang:
2000 m2
Økonomisk omfang:
Kr. 14 mio.
Opgave:
Totalentreprise
Arkitektrådgivning
Samarbejdsparter:
MOE, Eurotherm


REFERENCE-ARK