Aabybro Fjernvarmeværk

Aabybro Fjernvarmeværk

Det nye varmeværk bliver placeret i det flade landskab i udkanten af Aabybro ved indfaldsvejen fra Aalborg. Som en markering af det flade landskab tilfører den nye bygning en ny landskabelighed ud fra et markant og skulpturelt formsprog. Bygningen er tænkt så der er størst mulig frihed til at vælge den mest effektive kedeltype nu og her samt i en evt. fremtidig udvidelse.

Som i alle Arkikons projekter for varmeværker er der også fokus på funktionaliteten i dette projekt. Da byggegrunden er stor og flad bliver der skabt det ideelle flow fra flisaftipning til afbrænding i kedlen og fordelingen til askesystemet.

Udgangspunktet for arkitekturen har været tilførslen af en ny landskabelighed til stedet kombineret med ideen om at lade teknikken og maskinerne bestemme dimensionerne, hvorefter den hvide klimaskærm ligger som en beskyttende dug der trækkes til side udvalgte steder for at skabe indblik til kedelsalen, udluftning i flislageret samt velbelyste arbejdsområder såsom drift og administration.

Fakta

Nyt fjernvarmeværk - 2015
Omfang:
2872 m2
Økonomisk omfang:
Kr. 25 mio.
Opgave:
Hovedentreprise
Totalrådgivning
Samarbejdsparter:
Weiss


REFERENCE-ARK